Site Kullanım Şartları

İşbu Site Kullanım Şartları (“Şartlar”); Mylog Global Uluslararası Taşımacılık Depolama Dağıtım ve Dış Ticaret Limited Şirketi (“Mylog”) tarafından işletilmekte olan https://www.mylogglobal.com/ adresli Mylog Web Sitesi (“Web Sitesi”)’nin kullanım koşulları ile alakalı Web Sitesi’ni kullanan kişiler (“Kullanıcı”)i bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.

Web Sitesi’ndeki sayfalar ve bağlı sayfalar Mylog’un malıdır ve Mylog tarafından işletilir.

Kullanıcı, Web Sitesi’nde sunulan hizmetleri kullanırken aşağıdaki şartlara tabi olduğunu, sitedeki hizmetten yararlanmakla ve kullanmaya devam etmekle; bağlı olduğu yasalara göre sözleşme imzalama hakkına, yetkisine ve hukuki ehliyetine sahip ve 18 yaşın üzerinde olduğunu, bu metni okuduğunu, anladığını ve Şartlar ile bağlı olduğunu kabul etmiş sayılır.

İşbu Şartlar ile, Web Sitesi’nde bulunan; KVKK Aydınlatma Metni ve Çerez Politikası (beraberce “Mylog Metinleri”) bir bütün olarak değerlendirilmelidir.

Mylog’un tüm Mylog Metinleri’nde dilediği zaman ve dilediği şekilde değişiklik yapma hakkı saklıdır. Üyelik Protokolü’nde yapılacak değişiklikler Web Sitesi’nde yayımlandığı andan itibaren geçerlidir.

1. Sorumluluk

1.1.Kullanıcı, sitenin kullanımında tersine mühendislik yapmayacağını ya da bunların kaynak kodunu bulmak veya elde etmek amacına yönelik herhangi bir başka işlemde bulunmayacağını aksi halde ve 3. kişiler nezdinde doğacak zararlar dahil her türlü zarardan sorumlu olacağını, hakkında hukuki ve cezai işlem yapılacağını peşinen kabul eder.

1.2.Kullanıcı, Web Sitesi’nin genel güvenliğini tehdit edecek, Web Sitesi’nin ve kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyecek yazılımların kullanılması, faaliyetlerin yapılması, yapılmaya çalışılması ve bilgilerin alınması, silinmesi, değiştirilmesi durumunda 3. kişiler nezdinde doğacak zararlar dahil her türlü zarardan sorumlu olacağını, hakkında hukuki ve cezai işlem yapılacağını peşinen kabul eder.

1.3.Kullanıcı, Web Sitesi’ni kullanırken; Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Marka ve Patent Haklarının Korunması ile ilgili Kanun Hükmünde Kararnameler ve yasal düzenlemeler, Türk Borçlar Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümleri ile Mylog Metinleri’ne uymayı kabul eder. Bu metinlere ve/veya hukuka aykırı kullanım sebebiyle doğabilecek hukuki, cezai ve mali her türlü sorumluluk Kullanıcı’ya aittir.

 

2. Fikri Mülkiyet Hakları

2.1.İşbu Web Sitesi’nde yer alan unvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları site işleteni ve sahibi Mylog’a ait olup, ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. İşbu Web Sitesi’nin ziyaret edilmesi veya bu Web Sitesi’ndeki hizmetlerden yararlanılması söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda hiçbir hak vermez.

2.2.Web Sitesi’nde yer alan bilgiler hiçbir şekilde çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz, sunulamaz ve/veya aktarılamaz. Site’nin bütünü veya bir kısmı diğer bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz.

 

3. Garanti Vermeme

Mylog tarafından sunulan hizmetler “olduğu gibi” ve “mümkün olduğu” temelde sunulmakta ve pazarlanabilirlik, belirli bir amaca uygunluk veya ihlal etmeme konusunda tüm zımni garantiler de dâhil olmak üzere hizmetler veya uygulama ile ilgili olarak (bunlarda yer alan tüm bilgiler dâhil) sarih veya zımni, kanuni veya başka bir nitelikte hiçbir garantide bulunmamaktadır.

 

MYLOG İLETİŞİM BİLGİLERİ

https://www.mylogglobal.com./

Unvanı: Mylog Global Uluslararası Taşımacılık Depolama Dağıtım ve Dış Tic. Ltd. Şti.

Adresi : Yakuplu Mah. Yakuplu Cad. Ceylan Rezidans No: 6 / 120, Beylikdüzü / İstanbul

Eposta : info@mylogglobal.com